Show simple item record

dc.contributor.advisorЂулизаревић Карановић, Селма М.
dc.contributor.otherШћепановић, Владислав С.
dc.contributor.otherГрубанов, Иван Ј.
dc.contributor.otherТодовић, Зоран
dc.contributor.otherКузмановић, Бранка К.
dc.creatorГордић, Александра А.
dc.date.accessioned2023-07-04T12:10:00Z
dc.date.available2023-07-04T12:10:00Z
dc.date.issued2023-10-23
dc.date.submitted2023-07-04
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/623
dc.description.abstractОвај рад се бави евокацијом мотива народног веза и тканица као и њиховог превођења у медиј слике. Имајући у виду да се овим проблемом, пре свега бавила примењена уметност и дизајн, циљ ми је био да сложену природу мотива нашег женског рукотворства имплементирам у савремени ликовни рукопис и остварим тиме један нови сликарски доживљај. Такође, било је важно одредити и улогу традиционалне уметности у формирању идентитета једног народа, али и успостављања духовног простора који је освајала жена као стваралац. Проживљавајући сопствено визуелно наслеђе, у истраживању сам се концентрисала на орнаменте и структуре пиротских ћилима и типологију народног веза. У вези с тим, пре свега сам се бавила анализом, семантиком и пореклом мотива, као и функцијом женског текстилног рукотворства у свакодневном животу нашег народа. Како је наш декоративни текстил композиционо и колористички врло промишљен, рад је обухватио и организациону структуру пиротских ћилима, као и улогу боје при одређивању карактера традиционалног текстилног рукотворства. Посебну пажњу обратила сам на улогу злата, односно златних обојења у овим радовима, као и на улогу подлоге на којој се везло. Имајући у виду сложеност предмета истраживања, јасно је да су сви овде анализирани аспекти могли бити повод за стварање различитих визуелних поетика, наговештених још крајем XIX и почетком XX века. У раду сам навела и неколико значајних аутора који егзистирају на савременој уметничкој сцени код нас и који су управо свој рад поставили на корелацији са различитим феноменима народног веза и тканица. Посебна поглавља посвећена су анализи радова који евоцирају све наведене аспекте народног веза и тканица, доводећи их у један другачији контекст, који провоцира нови простор слике. Како је на сликама кроз њихову појавност могуће реконструисати читав процес аналитичког мишљења, као и поступак сликања, теоријску потпору рада чине идеје појединих мислилаца аналитичке естетике. Промена контекста мотива, као и организација сликаног поља по узору на композиционе целине у ћилимарству, указују на нужну интерпретацију и дескрипцију слика. Стога текст прате репродукције слика, као и њихова поставка у простору, чиме се ближе одређујем према предмету истраживања задатом овим радомen
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectнародна уметност, мотив, орнамент, ћилим, вез, вез по писму, вез по броју, слика, златна боја, просторen
dc.titleЕвокација мотива народног веза и тканица у новом простору слике - просторна инсталацијаen
dc.typeotheren


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record