Show simple item record

dc.contributor.advisorФулгоси, Даниела К.
dc.contributor.otherЋирић, Растко М.
dc.contributor.otherЂулизаревић Карановић, Селма М.
dc.contributor.otherШћепановић, Владислав С.
dc.contributor.otherШуица, Никола
dc.creatorВартабедијан, Анамарија
dc.date.accessioned2019-10-25T07:17:51Z
dc.date.available2019-10-25T07:17:51Z
dc.date.issued2020-02-25
dc.date.submitted2019-10-25
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/423
dc.description.abstractПредмет истраживања докторског уметничког пројекта У потрази за светим знаком је проучавање јерменског културног наслеђа и споменика – посебно на тлу Србије, транспоновање мотива орнамената са споменика у нове сликарске форме изведене традиционалним техникама, као и превођење ликовног израза у оригиналан приступ обликовања књига уметника. Истражује се значај и утицај митологије и симбола на човека, као важног дела његове духовности и колективне свести, постављају се питања бивства и порекла људског бића. Наратив пројекта заснован је на библијском миту о потопу, значењу традиционалних јерменских симбола и текстовима савремене јерменске поезије. Идеја пројекта је формирање нове уметничке стварности која актуелизује акватичке и соларне симболе, идеје о уништењу и поновном стварању света, средишту света, циклусима у природи, упоришту човековог идентитета – породици и прецима, симболима, културној баштини, речима и записима, свим елементима који граде духовну структуру човека преводећи их у савремену уметничку форму. Радови у оквиру пројекта настали су у техници сувог пастела на папиру и у комбинованој техници са тежњом да се обезбеди снажан доживљај и аура уметничког дела, комбиновањем српског ћириличког и јерменског писма, симбола, боја, портрета и природних лепота, а инспирисани су савременом јерменском поезијом објављеном у збиркама поезије на српском језику. Циљ пројекта је трагање, потврђивање и успостављање целовитости сопственог идентитета који се базира на различитим припадностима, изучавање и приближавање друге културе и истицање вредности неговања културне баштине. Циљ је преношење поруке песме и целог пројекта кроз универзални језик слике и поставку изложбе конципирану као свеобухватни ликовни простор.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectмит, симбол, реч, слика, књига, поезија, камен, крст, средиште, споменик.en
dc.titleСлика и симбол у функцији обликовања књиге песама јерменске поезије-употрази за светим знакомen
dc.typeotheren
dcterms.abstractFulgosi, Daniela K.; Đulizarević Karanović, Selma M.; Ćirić, Rastko M.; Šćepanović, Vladislav S.; Šuica, Nikola; Vartabedijan, Anamarija; Slika i simbol u funkciji oblikovanja knjige pesama jermenske poezije-upotrazi za svetim znakom;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record