Show simple item record

dc.contributor.advisorДраговић, Јасна, С.
dc.contributor.otherБочина, Ранко, Н.
dc.contributor.otherЋирић, Растко, М.
dc.contributor.otherСопић, Јелена, М.
dc.contributor.otherСтојковић, Мирко
dc.creatorРадошевић, Михаило Д.
dc.date.accessioned2021-11-15T10:35:56Z
dc.date.available2021-11-15T10:35:56Z
dc.date.issued2022-04-21
dc.date.submitted2021-11-15
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/536
dc.description.abstractТема докторског уметничког пројекта Воз браће Лимијер, Употреба виртуелних технологија у изради дигиталне сценографије – интерактивна инсталација је разматрање утицаја савремених технологија на филмску индустрију, a пре свега на сценографију и заснива се на креирању дигиталне сценографије и њеној виртуелној конзумацији од стране публике. Полазна тачка овог рада је осврт на развој филмског медија кроз историју, почетне филмске експерименте, формирање филмског језика као и појављивање савремених технологија које утичу на сам начин израде филма, а чији се корени налазе у техникама које су развиле авангарде двадесетих година прошлог века. Иако се процес стварања филма развијао и унапређивао кроз деценије, конзумација филмског дела је остала релативно иста. Убрзан развој технологије на пољу виртуелне реалности и њена широка доступност данас, омогућава да се од гледаоца створи активни учесник у филмском делу са квалитативно потпуно новим доживљајем. Дефинисањем основних појмова виртуелне реалности, правила и параметара одређује се планска процедура који обезбеђује успешност финалног продукта, њен развојни пут, од идеје до реализације, а потом и њену експерименталну и практичну примену у индустрији забаве, а шире и за потребе других области где ће ВР технологије наћи своју улогу. Како би се испитала теза до које мере ВР шири спектар корисничког искуства конзумента успостављен је модел као тематска интерактивна инсталација омажа браћи Лимијер. Овај модел треба да послужи за процену домета трансформације гледаоца у активног учесника и његовог квалитета доживљаја, као и да покаже да је ВР неодвојиви део објективне реалности. У фокусу рада је дигитални облик ВР сценографије као интегришући фактор филмског производа и њена интеракција са корисником и његовим проширеним искуством чиме се отвара полигон за нова теоријска разматрања, експерименте у пракси и едукацију на том плану.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectфилм, сценографија, виртуелна реалност, браћа Лимијер, савремене технологије, софтвер, дигитални медији, процес израде, интернет, тродимензионални простори, имерсивност, Аутодеск 3Дс Макс, Пиксолоџик ЗиБраш, Адобе Сабстнс 3Д, Ефир Орнатрикс, Врлд Машин, Марвелус Дизајнер, Анрил Енџин, Ризом УВen
dc.titleВоз браће Лимијер, употреба виртуелних технологија у изради дигиталне сценографије - интерактивна инсталацијаen
dc.typeotheren
dcterms.abstractDragović, Jasna, S.; Bočina, Ranko, N.; Sopić, Jelena, M.; Stojković, Mirko; Ćirić, Rastko, M.; Radošević, Mihailo D.; Voz braće Limijer, upotreba virtuelnih tehnologija u izradi digitalne scenografije - interaktivna instalacija;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record