Show simple item record

dc.contributor.advisorЛађушић, Марко Р.
dc.contributor.otherТодић, Миланка М.
dc.contributor.otherФулгоси, Даниела К.
dc.contributor.otherАнтонијевић, Радош
dc.contributor.otherПавловић, Миливој
dc.creatorСтанковић, Марко
dc.date.accessioned2018-04-16T11:38:41Z
dc.date.available2018-04-16T11:38:41Z
dc.date.issued2018-09-04
dc.date.submitted2018-04-13
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/308
dc.description.abstractDoktorski umetnički projekat „Varijabilnost skulpture u proširenom polju“ denotira niz napora od strane teoretičara koji se odnose na definisanje statusa skulpture i polja u okviru kojih skulptura funkcioniše. Istraživanje će nam pomoći da razumemo kako savremeno razumevanje skulpture može biti kontekstualizovano kao deo moderne skulpture ali i postmodernih tendencija. Predmet rada podrazumeva istraživanje načina na koji se skulptura menjala tokom 20. i početkom 21. veka, kako u kontekstu forme i materijala, tako i u kontekstu prostornog pozicioniranja. Pored analize apstrahovane skulpture Konstantina Brankušija (Constantin Brancusi), zatim ruskog konstruktivizma posebna pažnja biće usmerena ka umetnosti minimalizma i postminimalizma. To je trenutak kada se skulptura drastično menja pod uticajem nove tehnološke paradigme. Upotreba novih materijala (fabrikati, polufabrikati, organski materijali ...) odupiru se do tada dominantnim kritičkim okvirima. U teorijskom okviru ključni su tekstovi teoretičara Džeka Burnama (Jack Burnham) i Rozalind Kraus (Rosalind Krauss). Burnama i Kraus povezuje zajednički interes unutar umetničkog diskursa 70-ih godina koji se može okarakterisati kao pomeranje interesovanja od skulpture kao specifičnog umetničkog objekta ka sistemu i proširenom polju. U istraživanju je sistem prepoznat kao poseban status umetničkog objekta koji omogućava njegovu varijabilnost u formi i materijalu u odnosu na okolinu i spoljne uticaje (prostor i vreme). Nove umetničke forme na koje oba autora ukazuju preispituju granice skulpture koja više nije definisana specifičnim materijalnim limitima već onim konceptualnim i tehnološkim. Projekat podrazumeva kreiranje i analizu novih skulptorskih celina kao nastavak problematike varijabilnosti umetničkog objekta sa ciljem otkrivanja i uspostavljanja novih ili revidiranih odnosa između prostora i predmeta, njihovih implikacija, a onda i otvaranja novih oblika komunikacije sa ljudima i društvenim zajednicama. Skulptorska istraživanja biće koncentrisana na ispitivanje promenljivog karaktera različitih materijala (parafin, plastika, tekstil) i njegovog ponašanja u procesima transformacije prilikom moduliranja, umnožavanja i izloženosti uticajima spoljašnje sredine.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectskulpturasr
dc.subjectobjekatsr
dc.subjectinstalacijasr
dc.subjectsistemsr
dc.subjectprošireno poljesr
dc.subjectformasr
dc.subjectmaterijalisr
dc.subjectpercepcijasr
dc.subjectvarijabilnostsr
dc.subjectprocessr
dc.subjectmultiplikacijasr
dc.titleВаријабилност скулптуре у проширеном пољуsr
dc.typeotheren
dcterms.abstractLađušić, Marko R.; Antonijević, Radoš; Fulgosi, Daniela K.; Todić, Milanka M.; Pavlović, Milivoj; Stanković, Marko; Varijabilnost skulpture u proširenom polju;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record