Show simple item record

dc.contributor.advisorЕрић, Зоран
dc.contributor.otherЋирић, Растко
dc.contributor.otherНиколајевић, Снежана
dc.contributor.otherЋирић, Марија
dc.creatorБркић, Љуба
dc.date.accessioned2018-03-20T11:47:34Z
dc.date.available2018-03-20T11:47:34Z
dc.date.issued2015-11-27
dc.date.submitted2015-07-31
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/304
dc.description.abstractИнтерактивно, мултимедијално дело дигиталне уметности Inn||terface бави се феноменом контрастних односа и идеалне мере која у тим односима има/нема природну тенденцију да се успостави. Односи су представљени на више чулних нивоа звучном, визуелном и тактилном, док се мирисна компонента (иако се не помиње у наслову) користи као катализатор осећања. Структура дела подразумева четири сегмента од којих су прва три симболично названа „Дејство“ док последњи носи назив „Каденца“. Иако се уметнички пројекат реализује у јединственом, затвореном простору, сегменти се драстично разликују, како по својој динамици и аудио-визуелној естетици, тако и по нивоу интеракције који перципијент у њима остварује.sr
dc.description.abstractInteractive, multimedia work of digital art Inn||terface deals with the phenomenon of contrast relations and ideal equilibrium in which these relationships has/does not have a natural tendency to establish. Relationships are represented in several sensory levels audio, visual and tactile, while the smell component (although it is not mentioned in the title) is used as a catalyst of feelings. The structure of the work consists of four segments of which the first three are symbolically called "Influence", while the last is called "Cadence". Although an art project realized in the unique, indoors environment, segments are drastically different in terms of its dynamics, audio visual aesthetics, and the level of interaction.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.titleInn||terface - интерактивна аудио визуелно тактилна инсталацијаsr
dc.typeotheren
dcterms.abstractErić, Zoran; Ćirić, Rastko; Nikolajević, Snežana; Ćirić, Marija; Brkić, Ljuba; Inn
dcterms.abstractterface - interaktivna audio vizuelno taktilna instalacija;
dc.contributor.coadvisorПетровић, Ђорђе


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record