Show simple item record

dc.contributor.advisorКајтез, Слободан, Б.
dc.contributor.advisor
dc.contributor.otherЧпајак, Горан, Ж.
dc.contributor.otherЗечевић, Станко, П.
dc.contributor.otherВујовић Стојановић, Милка, М.
dc.contributor.otherЈовић, Горан
dc.creatorПантелић, Милан, Ж.
dc.date.accessioned2018-01-10T13:49:07Z
dc.date.available2018-01-10T13:49:07Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.date.submitted2018-01-10
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/285
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат Трансформација стварности у слику − постиндустријско доба сагледано кроз серију слика састоји се од практичног и теоријског дела. Практични део пројекта чини серија слика, уља на платну великих формата постављених у изложбеном простору, чинећи визуелну и тематску целину. У теоријском, писаном делу рада, биће преиспитана тематска и уметничка замисао и реализација пројекта кроз два главна оквира: Доживљај стварности и Трансформација у слику. У раду ће, најпре, бити представљене противречности мишљења о постмодерни, као централног вредносног поља у коме је овај пројекат настао. Циљеви рада темеље се на питањима стања у друштву, односно култури у ширем смислу; како је могуће уметничко савремено стваралаштво и шта у том контесту значи „ангажована“ уметност; релација стварност – уметност; које су „поетике“ актуелне у уметничком изразу; какво је стање у сликарству данас. С обзиром да сам термин и друштвене, односно културне и уметничке појаве које се јављају у постмодерном дискурсу, нису довољно појашњени, као ни однос према уметности модерне и касне модерне, у раду ће се говорити о теоријским поставкама и проблемима које антиципира „постмодерно“ или „постиндустријско доба“ и шта то значи за једно друштво на ширем вредносном плану. У оквиру овог дела говориће се о уметничкој продукцији у контексту модерна – постмодерна, и о антиципацијама таквог мишљења и стваралаштва с обзиром на циљеве овог пројекта. У другом делу рада биће речи о реализацији пројекта, кроз осветљавање сликарске традиције у новијој историји уметности, пре свега фотографски реализам, а потом и дефинисање поетике и практичне уметничке продукције која дефинише тему и артикулише пројекат. Биће представљени вредносни оквири које аутор заступа и њихова реализација кроз „трансформацију у слику“. Посебно ће бити појашњено дефинисање сликарског израза и стила. Метод у највећем делу рада је аналитичко-компаративни као и интерпретативни, у циљу осветљавања и дефинисања проблема, поставке и реализације овог пројектаsr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectпостмодернаsr
dc.subjectдискурсsr
dc.subjectмодернаsr
dc.subjectпостиндустријско друштвоsr
dc.subjectстварностsr
dc.subjectидентитетsr
dc.subjectсимболsr
dc.subjectангажованостsr
dc.subjectтрансформацијаsr
dc.subjectсликаsr
dc.subjectестетскоsr
dc.subjectсликарствоsr
dc.subjectизразsr
dc.subjectпоетикаsr
dc.subjectфотографски реализам.sr
dc.title"Трансформација стварности у слику - постиндустријско доба сагледано кроз серију слика"sr
dc.typeotheren
dcterms.abstractKajtez, Slobodan, B.; Vujović Stojanović, Milka, M.; Jović, Goran; Čpajak, Goran, Ž.; Zečević, Stanko, P.; Pantelić, Milan, Ž.; "Transformacija stvarnosti u sliku - postindustrijsko doba sagledano kroz seriju slika";


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record