Show simple item record

dc.contributor.advisorДулић, Александра
dc.contributor.otherКарановић, Бранимир
dc.contributor.otherШуица, Никола
dc.contributor.otherПротић, Јулијана
dc.creatorЂокић, Милорад
dc.date.accessioned2017-07-05T09:27:25Z
dc.date.available2017-07-05T09:27:25Z
dc.date.issued2017-10-30
dc.date.submitted2017-07-04
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/258
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат Још један прозор у базену представља, као проширена видео инсталација, вишемедијско дело које се тематски смешта у област питања о слободи, основном проблему људске егзистенције и једној од најзначајнијих тема свеколиког уметничког стваралаштва. У складу са тим, докторски рад, као интердисциплинрна студија, инкорпорира у себе теоријске расправе о слободи и испитује овај проблем кроз више уметничких пракси: фотографију, видео инсталацију, музику, амбијенталну уметност, реферишући на конкретна дела модерне уметничке праксе која обрађују тему слободе, проналазећи сопствени оригинални поетски израз. Као кохерентан, вишеслојно-наративан рад, Још један прозор у базену конципиран је антиномијски, кроз односе супротстављених елемената, при чему користи базен као централни мотив и метафору ограничења људске слободе и кретања, посредством симболике тела, посебно се усредсређујући на феномен онеобичавања, у дослуху са проблемом трансценденције, а тематизујући, заправо, могућност превладавања огољене и сирове, непосредно дате егзистенцијалне фактичности, задатe инхерентном људском потребом за досезањем вечности и савршенства. У том смислу, овај пројекат представља покушај бављења крајностима људске природе и њиховом колизијом, фокусирајући се на појам зла и неслободе, с једне, као и превазилажење ограничења и могућност досезања слободе са друге стране. Као дело амбијенталног интимистичког карактера, може се представити кроз више аспеката просторне, интерактивне и отворене форме. Постављено у специфичан медијски простор визуелно-покретног и аудитивно-перциптивног призора, симултаности догађања кроз форму интегрисаних видео и звучних слика, користи постмодернистичка средства фрагментације, деконструкције, реинтерпретације, као и трансформације постојећег у нови медијски и концептуални простор.sr
dc.description.abstractDoctoral art project Another Window in the pool represents as an expanded video installation as poly-media work of art which thematically places in the area questiones of freedom, the basic problem of human existence and one of the most important themes of all artistic creativity. Accordingly, the dissertation as an interdisciplinary study incorporates the theoretical discussions about freedom and undertakes a creative research of the topic using multiple artistic techniques (photography, video installations, music, ambience). The work makes reference to some specific modern artworks, which put into focus the topic of freedom and find their authentic poetic response to this problem. Another Window in the pool as a coherent, multilayered narrative art work conceived as a relationship of opposing elements, using the pool as its central motif and metaphor of limits of human freedom and movement. It is based upon body as a symbol of the phenomenon of estrangement, being in collision to the problem of transcendence. Its subject is, essentially, the question of human ability to overcome the reality of ordinary human needs in order to attain eternity and perfection. In this sense, the project represents an attempt to deal with the extremes of human nature and its ambiguities, focusing on the contrast of the notion of evil, on the one hand, and of the possibility to overcome the constraints towards freedom, on the other hand. As an ambient work this project is very intimate. It may be presented by means of various spatial, interactive and open forms. The final multimedia installation is meant to be posted in the form of video and audio files integrated into a specific multimedia architecture, that includes simultaneous visually moving and auditory perceptive contents. Its aesthetics is based upon postmodern theory and art and the ideas of fragmentation, deconstruction, re-interpretation, conceptual art, and space transformation by means of new media.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectпрозорsr
dc.subjectwindowsr
dc.subjectбазенsr
dc.subjectонтологијаsr
dc.subjectпроширена видео инсталацијаsr
dc.subjectслободаsr
dc.subjectограничењеsr
dc.subjectантиномијasr
dc.subjectамбијентално делоsr
dc.subjectтелоsr
dc.subjectонеобичењеsr
dc.subjectтрансценденцијаsr
dc.subjectсавршенствоsr
dc.subjectpoolsr
dc.subjectontologysr
dc.subjectexpanded video installationsr
dc.subjectfreedomsr
dc.subjectlimitsr
dc.subjectambiguitysr
dc.subjectambient worksr
dc.subjectbodysr
dc.subjectestrangementsr
dc.subjecttranscendencesr
dc.subjectperfectionsr
dc.title„ЈОШ ЈЕДАН ПРОЗОР У БАЗЕНУ“ – ПРОШИРЕНА ВИДЕО ИНСТАЛАЦИЈАsr
dc.title.alternative"Another Window in the Pool" - expanded video installationsr
dc.typeotheren
dcterms.abstractDulić, Aleksandra; Karanović, Branimir; Šuica, Nikola; Protić, Julijana; Đokić, Milorad; „JOŠ JEDAN PROZOR U BAZENU“ – PROŠIRENA VIDEO INSTALACIJA;
dc.contributor.coadvisorПравдић, Иван


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record