Zajednički portal doktorskih disertacija i izveštaja komisija o njihovoj oceni na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, ustanovljen na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju donetog septembra 2014. godine.

Portal objedinjava odbranjene i disertacije/umetničke projekte na uvidu javnosti.

Više