Заједнички портал докторских дисертација, докторских уметничких пројеката и извештаја комисија о њиховој оцени на Универзитету уметности у Београду, установљен на основу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању донетог септембра 2014. године.

Портал обједињава одбрањене и дисертације на увиду јавности.

Више