Show simple item record

dc.contributor.advisorСреботњак Пришић, Лидија
dc.contributor.otherВасић, Чедомир
dc.contributor.otherПравдић, Иван
dc.contributor.otherВуксановић, Дивна
dc.contributor.otherКарановић, Бранимир
dc.creatorМарковић, Јелена
dc.date.accessioned2015-12-03T08:43:37Z
dc.date.available2015-12-03T08:43:37Z
dc.date.issued2014-12-23
dc.date.submitted2014-10-09
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/49
dc.description.abstractУметнички докторски пројекат: "Поезије у кретању" је вишемедијски амбијентални пројекат са израженом поетском компонентом. Овај пројекат истражује појаве речи у простору града, али користи и друге елементе амбијента, како бих као крајњи резултат реализовала својеврсну уметничку рециклажу, урбаног загушења, које све агресивније мења нашу свакодневицу. Главни услов пројекта је разматрање ове ситуације у сусрету са речима на страном језику. Студија случаја је изведена у Будимпешти, у Мађарској, тако да истраживачки рад, као своју додатну вредност има и могућност делимичног увида у преглед савремених појава врста речи у конкретном простору и времену. - У поглављу писаног сегмента рада под називом: "Анализа пројекта", презентована је анализа процеса рада и односа медијских линија, фазе истраживачког процеса и експликација методолошког приступа. - У поглављу писаног сегмента рада под називом: "Теоријски оквир", предочене су теоријске поставке референтне за пројекат. - У поглављу писаног сегмента рада под називом: "Поетичка разматрања", налази се експликација поетичког приступа у досадашњем раду, као и у овом конкретном пројекту. - У поглављу писаног сегмента рада под називом: "Закључна разматрања", предочен је домет и допринос пројекта, као и критичка анализа спроведеног процеса рада.sr
dc.description.abstractArts PhD project „Poetries in Motion“ is a Polymedia ambient project with a prominent poetic component. This project explores the appearance of words in the urban realm, but it also makes use of other elements of the ambient, with the aim to achieve, as the outcome, a sort of artistic recycling of the urban congestion, which is changing our everyday lives in an increasingly aggressive way. The principal purpose of the project is to examine the situation in contact with words in a foreign language. Case study was realized in Budapest, Hungary, so that, in addition, the research opens up a possibility of gaining partial insight into contemporary appearances of word types in a given space and time. - In the written part of the work, the chapter entitled „Project Analysis“ sets forth an analysis of the work process, together with relation between media lines, and stages of the research process and an elaboration of the methodological approach. - In the written part of the work, the chapter entitled „Theoretical framework“ delves into relevant theoretical assumptions of this project. - In the written part of the work, the chapter entitled „Poetical Considerations“ presents the poetical approach applied both to the work undertaken so far and to this project in particular. - In the written part of the work, the chapter entitled „Concluding Observations“ expounds the scope and the contribution of this project, as well as a critical analysis of the work process carried out.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectвишемедијска уметностsr
dc.subjectpolymedia artsr
dc.subjectурбани просторsr
dc.subjectфланеријаsr
dc.subjectпотрошачко друштвоsr
dc.subjectпопулизамsr
dc.subjectмађарскаsr
dc.subjectбудимпештаsr
dc.subjectвизуелне појаве речиsr
dc.subjectзвучне појаве речиsr
dc.subjecturban environmentsr
dc.subjectflâneriesr
dc.subjectconsumer societysr
dc.subjectpopulismsr
dc.subjectbudapestsr
dc.subjecthungarysr
dc.subjectvisual appearances of wordssr
dc.subjectsound appearances of wordssr
dc.titleПоезије у кретањуsr
dc.typeotheren
dcterms.abstractSrebotnjak Prišić, Lidija; Karanović, Branimir; Vuksanović, Divna; Pravdić, Ivan; Vasić, Čedomir; Marković, Jelena; Poezije u kretanju;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record