Show simple item record

dc.contributor.advisorKajtez, Slobodan
dc.contributor.otherZečević, Stanko
dc.contributor.otherČpajak, Goran
dc.contributor.otherVujović, Milka, M.
dc.contributor.otherGraovac, Zoran
dc.creatorJakovljević, Sandra, Z.
dc.date.accessioned2019-04-22T11:05:06Z
dc.date.available2019-04-22T11:05:06Z
dc.date.issued2019-04-22
dc.date.submitted2018-12-24
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/394
dc.description.abstractДокторски уметнички пројект Естетика форме у постмодерни – симбиоза форме,састоји се из уметничког пројекта и писаног рада. Писани рад је резултат темељно истражене теоријске теме која је у дијалошкој вези са уметничким достигнућем. Писани део докторског уметничког пројекта обрађује тему Естетика форме у постмодерни – симбиоза форме, односно позитивни и негативни утицаји на форму у савременој уметности до могуће кризне тачке нестајања форме у простору. Управо спектакл дискурсу одузима смисао и скреће га од његове истине. Форме, које у друштву спектакла наступају као ствари, Aндерс назива фантомима.1Однос појмова традиционално и постмодерно друштво представљен је у теоријском делу рада. 1 Гинтер Андерс, Свет као фантом и матрица ( превео Бојан Каћура), Нови Сад, Прометеј, 1996. Методе које су коришћене у раду су компаративна и емпиријска метода, којима долазимо до истраживања форме кроз историју уметности. Теоријска метода-прикупљање литературе из области теорије уметности и уопште адекватне литературе реномираних аутора из разних области (историје уметности, филозофије, естетике, психологије, социологије, историје и теорије уметности и медија); уз ову методу коришћен је историјски и упоредни метод. Методе које су се још користиле су: експеримент, посматрање, анализа, синтеза, евалуација. Уметнички пројекат представља резултат уметничко-истраживачког рада, јавно приказан у форми изложбе. У докторском уметничком пројекту остварује се веза између традиционалних техника, као што је цртеж, са одређеним традиционалним и савременим подлогама; на тај начин остварује се веза између, као и интерактивни просторни приказ. Кроз спајање форми остварују се различите ликовне целине, употребом препознатљивих форми и форме које је настала из симбиотских односа. У уметничком приказивању прво запажамо простор и форму, као најелементарније и најнужније. Форма је важна међу елементима дела ликовне или примењене уметности, па је зато увек треба проучавати, истраживати и пратити њене промене. Уметничко-истраживачки допринос рада представља испитивање, анализа и дефинисање форме данас, њених односа у симбиози кроз уметничке праксе. Истраживање осетљивог језгра у предмету уметности – аутентичности наспрам деловања деструктивног 5 друштва спектакла. Овим истраживањем бавимо се и дефиницијом појма „уметничка вредност“, која може бити различита, према томе да ли се заступа старије или новије схватање. Уметнички пројекат је представљен радовима који се ослањају на традицију цртежа, преиспитује се место овог медија у постмодерни, и предочава се позиција традиционалних медија у савременом контексту.Теоријски рад пројекта и оригинални визуелни садржај изложбеног материјала представљају допринос разумевању и знању на тему Естетика форме у постмодерни – симбиоза форме.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectформа, естетско, постмодерна, линија, симбол, цртеж.en
dc.titleEstetika forme u postmoderni - simbioza formeen
dc.typeotheren
dcterms.abstractКајтез, Слободан; Граовац, Зоран; Зечевић, Станко; Чпајак, Горан; Вујовић, Милка, М.; Јаковљевић, Сандра, З.;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record