Show simple item record

dc.contributor.advisorВујовић Стојановић, Милка М.
dc.contributor.otherЗечевић, Станко П.
dc.contributor.otherКајтез, Слободан Б.
dc.contributor.otherЧпајак, Горан Ж.
dc.contributor.otherЗељић, Ненад
dc.creatorЈелић Б., Ивана
dc.date.accessioned2018-10-29T10:48:02Z
dc.date.available2018-10-29T10:48:02Z
dc.date.issued2019-02-04
dc.date.submitted2018-10-29
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/360
dc.description.abstractУ докторском уметничком пројекту „Структуре човека – ликовно истраживање ирационалног“ сагледава се и разматра улога ирационалног у уметничком процесу. Ирационално се посматра у виду неразјашњених и недоречених вредности које због несхватљивости свог карактера трансцендирају оквире рационалног сазнања. Термину ирационално се приступа кроз одређивање теоријског оквира и примере уметничког рада. Истичу се духовне вредности дела и њихов хуманистички значај. Штавише, узевши да су ирационалне вредности саставни део човека, разматра се у којој мери се уметнички процес може посматрати као процес идентификације и самопотврђивања. При овоме се истиче одлика уметничког процеса која се односи на комплексност његове спознаје. Разматра се теорија интуиције Benedetto Croce-а (Бенедето Кроче) као замисао посматрања ирационалних вредности у уметности, као и улога архетипа кроз колективно несвесно појединца. Разматра се значење уметничке стварности као специфичног оквира који усмерава стваралачки израз. Разматра се улога осећања у уметничком процесу, кроз ирационални карактер и као неизоставни део човека. Појам структура се сагледава у склопу мотива човека и формулације уметничког израза. Мотив човека се представља кроз његову примарност у уметничком раду и улогу посредника уметничког процеса, као фокусна тачка односа уметник-дело-посматрач. При томе се разматрају питања која се тичу: начина изградње човекове форме у уметничком изразу, улоге лика човека у уметничком процесу, схватања ирационалног кроз ликовне карактеристике дела. Паралелно са теоријским објашњењем, реализовани уметнички радови се представљају као непосредни и практични примери у склопу истраживања.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectчовек, ирационално, ликовно, духовно, идентификација, интуиција, архетип, структура, израз, сликаen
dc.titleСтруктуре човека-ликовно истраживање ирационалногen
dc.typeotheren
dcterms.abstractVujović Stojanović, Milka M.; Zečević, Stanko P.; Čpajak, Goran Ž.; Zeljić, Nenad; Kajtez, Slobodan B.; Jelić B., Ivana; Strukture čoveka-likovno istraživanje iracionalnog;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record