Now showing items 1-8 of 7

  Eпохални Београд, интерактивна књига, дигитална илустрација, QR код, AR/MR проширена стварност (augmented/mixed/ reality) (1)
  film, time, expanded film, film time, multiaudiovision, multivision, expanded cinema, multimedia art, video, audio, experiment, cubism, fantasy, perception, oneiric, surrealism, polyvision, polyperspectivity, antifilm, space. (1)
  portrait, postmodern, digital technology, interactivity, aesthetics, social networks, mass media, identity, selfie (1)
  transparency, reflectiveness, polymedia installation, graphics, city (1)
  transparentnost, refleksivnost, višemedijska instalacija, grafika, grad (1)
  портрет, постмодерна, дигитална технологија, интерактивност, естетика, друштвене мреже, мас-медији, идентитет, селфи (1)
  тело, вештачка интелигенција, трансхуманизам, технофобија, киборг/кибернетика, симулација, дигитално, субјекат, нељудско, техноидентитет... (1)
  филм, вријеме, проширени филм, филмско вријеме, мулти аудиовизија, мултивизија, проширена кинематографија, вишемедијска умјетност, видео, аудио, експеримент, кубизам, фантазија, перцепција, ониричко, надреализам, поливизија, полиперспективност, антифилм, простор (1)