• Позориште интегрисаних медија 

    Давић, Александар (Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметности, докторски уметнички пројекат, на увиду јавности: 15-05-2017)