Show simple item record

dc.contributor.advisorЂокић, Јелица
dc.contributor.advisor
dc.contributor.otherЋирић, Растко
dc.contributor.otherПавловић, Милош
dc.contributor.otherСимоновић, Јадранка
dc.contributor.otherСтојановић Пантовић, Јадранка
dc.contributor.otherhttp://eksprezentacija.weebly.com/ http://ehors.weebly.com/
dc.creatorТрстењак, Снежана
dc.date.accessioned2017-07-18T11:22:42Z
dc.date.available2017-07-18T11:22:42Z
dc.date.issued2017-11-02
dc.date.submitted2017-07-18
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/266
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат има за циљ студију, преглед и расправу о позицији дигиталне технологије и дигиталног кратког филма, али и уметности уопште у савременом друштву и историјском тренутку. Концепт се ослања на комуникацију мултимедијалног уметничког пројекта са публиком као унапређењу интеракције уметник-публика. Представља се развој и излагање уметности у дигиталној сфери, прихватању дигиталних технологија у модерној уметности и техничко-креативним трансформацијама различитих етапа живота кратке уметничке форме од речи, стиха, цртежа, дигиталне слике до кратког дигиталног филма. Дело-скуп радова на интернету је по структури интерактивна дигитална анимација у новомедијском уметничком деловању а у свом естетско поетском смислу је инспирисано ХАИКУ поезијом. Интеракција је овде двосмерна комуникација у којој имамо могућност утицаја оба учесника (уметника и публике) на ток и исход пројекта. Посебан мотив овог рада је да се формирањем репрезентативног узорка „гостујућих радова― уради анализа приступа и начина креирања дигиталне уметничке сфере, а накнадно изврши и компарација ових дела са мојим радом као и преиспитивање идејних, стваралачких и техничких процеса које сам прошла креирајући овај докторских пројекат.sr
dc.description.abstractThis doctoral art project has for a goal to survey and debate about the position of the digital technologies and digital short film, but also art in general in this modern society and moment in history. The concept relies on communication between multimedia art project and its audience, as a way to improve the interaction between the two. We will introduce and show the development of art in digital form, accepting digital technologies in modern art and technically creative transformation of different stages of life of this short art form, from word, verse, drawing, digital image, all the way up to the short digital film. A collection of works on the internet is by its structure a digital and interactive animation in this new media art form, but in its aesthetic and poetic meaning, it is inspired by Haiku poetry. Interaction is a two way communication here, where have the influence of both participants (artist and audience) to the final result of the project. Special motive for this work is to form a representative sample of "visiting work", so that we could analyze the approach in creating digital art form, and subsequently we would do a comparative between these works with my own own, as well as questioning the basic creationist and technical processes through which I went whilst creating this project.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.titleЕхо кратких слика (играно-анимирани кратки филм у интеракцији са публиком)sr
dc.typeotheren
dcterms.abstract; Đokić, Jelica; Stojanović Pantović, Jadranka; Simonović, Jadranka; Ćirić, Rastko; Pavlović, Miloš; хттп://експрезентација.wееблy.цом/ хттп://ехорс.wееблy.цом/; Trstenjak, Snežana; Eho kratkih slika (igrano-animirani kratki film u interakciji sa publikom);


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record