Приказ резултата 1-20 од 38

  Наслов
  Delezova i Gatarijeva teorija umetnosti [1]
  Emancipacijske prakse u savremenoj teoriji umetnosti [1]
  Fenomen tišine u savremenoj umetnosti [1]
  IDENTITY CONSTRUCTION AND MEDIA TEXT: Representation of Belgrade’s urban transformations in music videos [1]
  Ispolјavanje simetrije u muzičkom obliku – pitanja metodologije analize [1]
  Konstrukcija identiteta i medijski tekst: reprezentacija urbanih transformacija Beograda u muzičkom videu [1]
  Kritičko-materijalističke teorije reprezentacije u savremenoj umetnosti i kulturi [1]
  Muzika i performans umetnost – interdisciplinarni pristup [1]
  Poststrukturalistička teorija fotografije u praksama jugoslovenske i post-jugoslovenske umetnosti [1]
  Preduzetnički duh u institucionalnom sistemu kulture od administrativnog do preduzetničkog menadžmenta muzejskih ustanova [1]
  Teorija granica afekta i tela u telesnoj umetnosti [1]
  Teorija složenog kontrapunkta na primeru muzičke prakse strogog stila [1]
  АСПЕКТИ ВЕЛИКОГ ПОЈАЊА У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ [1]
  ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА [1]
  ДЕРЕГУЛАЦИЈА КАНОНА: ИДЕНТИТЕТИ, ПРАКСЕ И ИДЕОЛОГИЈЕ ЖЕНСКОГ СВИРАЊА НА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ИНСТРУМЕНТИМА У СРБИЈИ [1]
  ЕПИСТЕМОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ МУЗИЧКЕ АНАЛИЗЕ [1]
  ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ И ЦИТАТНИ ПОСТУПЦИ У РУКОВЕТИМА И СРОДНИМ ФОРМАМА У СРПСКОЈ ХОРСКОЈ МУЗИЦИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА [1]
  ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ И САВРЕМЕНЕ ПРАКСЕ ИЗВОЂЕЊА СТАРОГРАДСКЕ МУЗИКЕ У БЕОГРАДУ [1]
  КРИТИЧКА МУЗИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА УМЕТНОСТИ ЗВУКА: МУЗИКА И SOUND ART [1]
  Маркетинг институција високог образовања: пропагандни дискурс електронских презентација eвропских универзитета [1]