• Fenomen tišine u savremenoj umetnosti 

    Kalaba, Svetlana (Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметности, докторска дисертација, 07-12-2015)