Приказ резултата 1-20 од 246

  Наслов
  "Another Window in the Pool" - expanded video installation [1]
  "DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment" Digitalni, vizuelni, interaktivni, zvučni i tekstualni eksperiment sa elementima animacije [1]
  "DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment" DiLuminous Painting Animation Interaction Noise and Text Experiment [1]
  "U koji fajl da stavim svoje srce" (Eksperimentalni film kao fuzija filmskih rodova, dokumentarnog i igranog) [1]
  "Zasićenje" - Istraživanje digitalne manipulacije zvukom u audiovizuelnom delu [1]
  "Вашар на црвено слово" (документарни материјал као грађа за стварање представе) [1]
  "ДЕЦА СУНЦА - СТАЊЕ ПРОСВЕТЉЕЊА КАО ОСНОВ ЗА СЛИКАРСКО И ГРАФИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ" - ИЗЛОЖБА СЛИКА И ГРАФИКА [1]
  "Клавир у црном" ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај музиком обележеног простора [1]
  "Слово о слову", кратки веб наративи о типографији [1]
  "ЦРНИ ЧОВЕК" – Вишемедијски уметнички пројекат [1]
  ...OF URUK-THE-SHEEPFOLD, КОМПОЗИЦИЈА ЗА КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ, ПРИПОВЕДАЧА И СОПРАН [1]
  A TIME OF EXIT digital interactive video with the elements of animation [1]
  AFFECTION - ПРИКАЗ УОСЕЋАЊА У ВУШЕМЕДИЈСКОЈ ПОСТАВЦИ [1]
  AGIT-PROP-FLASH-MOB Серија перформанса у отвореном јавном простору и вишемедијска инсталација [1]
  Alternative art and cultural practices: the case of the late socialist period in Yugoslavia [1]
  Alternativne umetničke i kulturalne prakse: slučaj poznosocijalističke Jugoslavije [1]
  ARS COMBINATORIA КАО МЕТОД ВИЗУЕЛНЕ СПЕКУЛАЦИЈЕ - ПОСТАВКА МОБИЛНИХ ГРАФИЧКИХ СТРУКТУРА [1]
  Broken ‒ digitalna instalacija [1]
  CONTRIBUTION OF ECO-CULTURAL TOURISM TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROTECTED AREAS WITH ASSOCIATED NATURAL AND CULTURAL HERITAGE [1]
  Delezova i Gatarijeva teorija umetnosti [1]