• Muzika i performans umetnost – interdisciplinarni pristup 

    Arsić, Anica (Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметности, докторска дисертација, 16-03-2015)