Приказ резултата 86-105 од 255

  Наслов
  WOMAN DRAMA AND (MALE) SOCIETY. THE STATUS OF A WOMAN IN SOCIETY AND ART IN THE CASE OF DRAMAS BY MILENA MARKOVIĆ, MAJA PELEVIĆ AND MILENA [1]
  Zvuk iz oblaka i metamorfoze umetničkih/tehnoloških paradigmi u društvenoj recepciji zvuka i muzike [1]
  Žanrovska istorizacija i teorijsko žanrovska problematizacija: srpski film od 1999. do 2009. [1]
  Žensko telo u nadrealističkoj fotografiji i filmu [1]
  АКТИВАЦИЈА ПЕРИФЕРНОГ ВИДА - ИЗЛОЖБА ОБЈЕКАТА, СКУЛПТУРА, СЛИКА И ЦРТЕЖА [1]
  Апропријација као метод уметничког изражавања - дигитални колажи [1]
  АСПЕКТИ ВЕЛИКОГ ПОЈАЊА У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ [1]
  АСПЕКТИ ДИРИГЕНТСКОГ ПРИСТУПА ИНСЦЕНАЦИЈИ И ЕКРАНИЗАЦИЈИ ОПЕРЕ ПЛАШТ ЂАКОМА ПУЧИНИЈА [1]
  Аудио-визуелна синтеза: стварање интерактивних звучних скулптура [1]
  БАРТОК КАО РЕДАКТОР БАХОВИХ, МОЦАРТОВИХ, БЕТОВЕНОВИХ, ШУБЕРТОВИХ И СОПСТВЕНИХ ДЕЛА [1]
  БОЖИЋНИ КОНДАК ЗА A CAPPELLА КОМБИНОВАНИ ВОКАЛНИ АНСАМБЛ, СОЛИСТЕ И ГРУПУ УДАРАЉКИ И ТЕОРИЈСКА СТУДИЈА НОВА ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА МУЗИКА [1]
  ВАНМУЗИЧКИ САДРЖАЈ ОДАБРАНИХ ДЕЛА ЗА КЛАВИР КЛОДА ДЕБИСИЈА, ИГОРА СТРАВИНСКОГ И СЕРГЕЈА ПРОКОФЈЕВА КАО ПОЛАЗИШТЕ ЗА ЊИХОВУ УМЕТНИЧКУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ [1]
  ВАСКРСЛО ВРЕМЕ - ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ЛИКОВНОГ ДЕЛА [1]
  ВИДОВИ ИСПОЉАВАЊА МОДЕРНИЗМА У КОМПОЗИЦИЈАМА ЗА ВИОЛИНУ ИВАНА ЈЕВТИЋА : ДОМЕТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ [1]
  Визуелни идентитет у функцији стратешких циљева јавног радио-дифузног сервиса: РДУ РТС [1]
  ВИОЛИНА У НАРОДНОЈ МУЗИЦИ СРБИЈЕ [1]
  ВИОЛОНЧЕЛО У МУЗИЦИ СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА - ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И РЕДАКЦИЈА ОДАБРАНИХ ДЕЛА [1]
  ВИОЛОНЧЕЛО У СТВАРАЛАШТВУ ПАУЛА ХИНДЕМИТА: ОТКРИВАЊЕ НОВОГ ИЗРАЖАЈНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ИНСТРУМЕНТА [1]
  ВОКАЛНИ ДИЈАЛЕКТИ ДИНАРСКИХ СРБА У ВОЈВОДИНИ [1]
  ВРЕМЕ ИЗЛАЗA Дигитални интерактивни видео са елементима анимације [1]