Приказ резултата 40-59 од 255

  Наслов
  MALI RATOVI Umetnički projekat u virtuelnom prostoru [1]
  MEMENTO Vizuelno preispitivanje prolaznosti života [1]
  Menadžment i produkcija dokumentarnih filmova u uslovima nepovoljnim za kulturni razvoj [1]
  Mogućnosti teorijske aproprijacije: Karneval i maskarada u kulturi, umetnosti i teoriji/ Issues of Theoretical Appropriation: Carnival and Masquerade in Culture, Arts, and Theory [1]
  MUERTO DE AMOR ПЛЕСНА ФАНТАЗИЈА ЗА КАМЕРНИ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ, ЕЛЕКТРОНИКУ И ИГРАЧЕ [1]
  Muzika i performans umetnost – interdisciplinarni pristup [1]
  New media and learning: the influence of new technologies on the transformation of academic education system [1]
  Novi mediji i učenje - Uticaj novih tehnologija na transformaciju visokog školstva [1]
  PHONATION ЗА ГЛАС И ЕЛЕКТРОНИКУ [1]
  Pitanje glumačke identifikacije i Brehtovog koncepta političkog pozorišta u autorskim projektima Olivera Frljića [1]
  PLANSKI AGENSI SOCIJALIZACIJE: ŠKOLA, POZORIŠTE I MEDIJI I NJIHOV UTICAJ NA RAZVOJ INTERESOVANJA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE ZA POZORIŠTE [1]
  Poetika Dah Teatra: Od procesa istraživanja u pozorištu do društvenog angažmana [1]
  Postmodernizam i moderni film sa posebnim osvrtom na period od 1970. godine do danas [1]
  Poststrukturalistička teorija fotografije u praksama jugoslovenske i post-jugoslovenske umetnosti [1]
  Preduzetnički duh u institucionalnom sistemu kulture od administrativnog do preduzetničkog menadžmenta muzejskih ustanova [1]
  Prehistoric Textile in Serbia [1]
  PRINCIPI NOVOG JAVNOG MENADŽMENTA U KULTURI: INSTRUMENT RAZVOJA ILI STANDARDIZACIJE [1]
  Principi zajedništva i saradnje u savremenim teorijama umetničke proizvodnje [1]
  PRINCIPLES OF VISUAL THINKING IN THE CREATIVE PROCESS OF PERFORMING ARTISTS [1]
  PRODUCTION–PROGRAMMING MODELS OF THE TELEVISION OF BELGRADE’S EDUCATIONAL PROGRAMME BETWEEN 1964 AND 1980, AS A PARADIGM OF A SOCIALLY JUSTIFIED AND SUCCESSFUL EDUCATION THROUGH MEDIA [1]