Приказ резултата 30-49 од 255

  Наслов
  JALETOVA VENERA Stereoskopska 3D animirana skulptura [1]
  Kolektivizam kao umjetnička strategija otpora: političnost slikarstva nakon 1960. godine [1]
  Komparativna analiza reklamne fotografije i reprezentacije roda u socijalističkoj i tranzicijskoj Srbiji [1]
  Konstrukcija identiteta i medijski tekst: reprezentacija urbanih transformacija Beograda u muzičkom videu [1]
  Kreativni aspekti publikovane umetničke digitalne slike [1]
  Kreiranje identiteta - međuzavisnost organizacione kulture, poslovne filozofije i vizuelnog identiteta pozorišta [1]
  KRITIČKA REMEDIJATIZACIJA RATNOG FILMA - Interaktivna instalacija [1]
  Kritičko-materijalističke teorije reprezentacije u savremenoj umetnosti i kulturi [1]
  KULTURNI PREDEO U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA U KONTEKSTU GLOBALNIH PROMENA [1]
  Kustoski gest u svetu savremene umetnosti [1]
  MALI RATOVI Umetnički projekat u virtuelnom prostoru [1]
  MEMENTO Vizuelno preispitivanje prolaznosti života [1]
  Menadžment i produkcija dokumentarnih filmova u uslovima nepovoljnim za kulturni razvoj [1]
  Mogućnosti teorijske aproprijacije: Karneval i maskarada u kulturi, umetnosti i teoriji/ Issues of Theoretical Appropriation: Carnival and Masquerade in Culture, Arts, and Theory [1]
  MUERTO DE AMOR ПЛЕСНА ФАНТАЗИЈА ЗА КАМЕРНИ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ, ЕЛЕКТРОНИКУ И ИГРАЧЕ [1]
  Muzika i performans umetnost – interdisciplinarni pristup [1]
  New media and learning: the influence of new technologies on the transformation of academic education system [1]
  Novi mediji i učenje - Uticaj novih tehnologija na transformaciju visokog školstva [1]
  PHONATION ЗА ГЛАС И ЕЛЕКТРОНИКУ [1]
  Pitanje glumačke identifikacije i Brehtovog koncepta političkog pozorišta u autorskim projektima Olivera Frljića [1]