Приказ резултата 20-39 од 255

  Наслов
  Broken ‒ digitalna instalacija [1]
  CONTRIBUTION OF ECO-CULTURAL TOURISM TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROTECTED AREAS WITH ASSOCIATED NATURAL AND CULTURAL HERITAGE [1]
  Delezova i Gatarijeva teorija umetnosti [1]
  Digitalno pozorište - predstava „Bit“, simbioza virtuelnog i stvarnog sveta u pozorišnoj umetnosti [1]
  Emancipacijske prakse u savremenoj teoriji umetnosti [1]
  Fenomen tišine u savremenoj umetnosti [1]
  IDENTITETI TEKSTA I IDENTITETI U TEKSTU MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) VIDEO-IGARA [1]
  IDENTITY CONSTRUCTION AND MEDIA TEXT: Representation of Belgrade’s urban transformations in music videos [1]
  Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996-2013 – Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji [1]
  Ispolјavanje simetrije u muzičkom obliku – pitanja metodologije analize [1]
  JALETOVA VENERA Stereoskopska 3D animirana skulptura [1]
  Kolektivizam kao umjetnička strategija otpora: političnost slikarstva nakon 1960. godine [1]
  Komparativna analiza reklamne fotografije i reprezentacije roda u socijalističkoj i tranzicijskoj Srbiji [1]
  Konstrukcija identiteta i medijski tekst: reprezentacija urbanih transformacija Beograda u muzičkom videu [1]
  Kreativni aspekti publikovane umetničke digitalne slike [1]
  Kreiranje identiteta - međuzavisnost organizacione kulture, poslovne filozofije i vizuelnog identiteta pozorišta [1]
  KRITIČKA REMEDIJATIZACIJA RATNOG FILMA - Interaktivna instalacija [1]
  Kritičko-materijalističke teorije reprezentacije u savremenoj umetnosti i kulturi [1]
  KULTURNI PREDEO U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA U KONTEKSTU GLOBALNIH PROMENA [1]
  Kustoski gest u svetu savremene umetnosti [1]